POLITIKA PRIVATNOSTI

Poduzeće CODUPO d.o.o. ima Internet stranicu www.poslovnaetika.com kojoj oglašava svoju djelatnost i objavljuje obavijesti vezano za svoje aktivnosti. Prikupljamo samo ograničene količine vaših osobnih podataka koje su nužne kako bismo odgovorili na vaš zahtjev.

Internet stranica koristi samo tehničke kolačiće neophodne za njezino funkcioniranje.

Ova politika privatnosti sadrži informacije o tome kako se obrađuju i štite vaši osobni podaci na ovoj Internet stranici.

Voditelj obrade osobnih podataka putem ove internetske stranice je:

CODUPO d.o.o.
Adresa: Kutnjački put 15, 10000 Zagreb
OIB: 39562727688

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka kao i upita i zahtjeva za ostvarivanje prava na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka možete nam se obratiti na mail: info@codupo.hr

 

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO

Posjetitelji Internet stranica poduzeća CODUPO d.o.o.

Našu Internet stranicu možete koristiti bez davanja bilo kakvih osobnih podataka.

Ukoliko nas kontaktirate putem kontakt obrasca na našoj Internet stranici ili izravno putem naše e-mail adrese, CODUPO d.o.o. prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite u obrascu (osobni podaci kao što su vaše ime i prezime, adresa, email adresa, organizacija) ili pošaljete izravno putem e-maila bit će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev.

 

SVRHA I PRAVNI TEMELJ ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svrha za obradu vaših osobnih podataka je priprema najprikladnijeg odgovora na vaš zahtjev/upit prije ulaska u bilo koji poslovni odnos ili u smislu izvršenja ugovornog odnosa između vas i poduzeća CODUPO d.o.o., ako je isti već uspostavljen, a pravni temelj je obrada koja je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

Ukoliko nas kontaktirate radi ostvarivanja nekog od prava ispitanika iz Opće uredbe o zaštiti podataka tada je pravni temelj obrada koja je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

Nakon što uspostavimo prvi izravni kontakt i nakon što pošaljete svoje osobne podatke putem obrasca za kontakt na našoj Internet stranici, odgovorit ćemo Vašem zahtjevu i zasebno Vas zatražiti Vašu privolu za bilo kakve daljnje promidžbene aktivnosti našeg poduzeća prema Vama. Bez Vašeg pristanka nećemo pružiti nikakvu promidžbenu aktivnost.

Ukoliko već imamo uspostavljenu poslovnu suradnju, temeljem našeg legitimnog interesa zadržavamo mogućnost kontaktiranja u vezi novosti i mogućih vidova proširenja naše poslovne suradnje ukoliko smatramo da jesu u Vašem interesu. Ako nas unaprijed obavijestite da ne želite zaprimati nikakve novosti u tom slučaju Vam nećemo niti ukoliko imamo uspostavljenu suradnju dostavljati nikakve novosti i mogućnosti proširenja naše poslovne suradnje.

U svakom trenutku imate pravo zatražiti prestanak bilo koje od naših promidžbenih aktivnosti.

 

ROKOVI ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Na Vaš upit/zahtjev dostavljen poduzeću CODUPO d.o.o. putem našeg kontakt obrasca ili izravno na našu e-mail adresu, odgovorit ćemo na Vaš upit/zahtjev. Ako daljnja komunikacija između vas i poduzeća CODUPO d.o.o. neće postojati, najkasnije 6 mjeseci nakon posljednje komunikacije izbrisat ćemo sve Vaše osobne podatke.

Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, pohranjivat ćemo i dalje koristiti Vaše osobne podatke potrebne za uspostavljanje našeg poslovnog odnosa, kao i za vrijeme trajanja našeg ugovornog odnosa.

U slučaju da ste podnijeli prigovor nadležnom nadzornom tijelu da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita i pokrenut je postupak za utvrđivanjem zakonitosti obrade unutar 6 mjeseci od posljednje komunikacije s Vama, rok pohrane će se produžiti do okončanja postupanja nadzornog tijela.

U bilo kojem trenutku imate nas pravo zatražiti zaustavljanje daljnje obrade vaših osobnih podataka i njihovo brisanje.

 

PRIMATELJI/KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

CODUPO d.o.o. samostalno obrađuje Vaše osobne podatke i ne prosljeđuje ih trećim stranama, osim ako imamo pravnu obavezu proslijediti podatke. Koristimo samo provjerene i pouzdane izvršitelje obrade, poslužitelja naše Internet stranice i servis za slanje naših novosti (newsletter – MailerLite).

 

PRENOŠENJE PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

CODUPO d.o.o. koristi usluge hostinga od strane trgovačkih društava koja servere za te usluge imaju u Republici Hrvatskoj i Vaši osobni podaci se ne prenose izvan EU/EEA.

 

KOLAČIĆI (COOKIES)

Naša Internet stranica koristi isključivo neophodne kolačiće sesijske kolačiće prilikom Vaše posjete našim stranicama za osiguravanje funkcionalnosti stranice i ne prikuplja Vaše osobne podatke putem kolačića i za tu vrstu kolačića nije potrebna Vaša prethodna privola.

 

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:

  1. PRISTUPA osobnim podacima koje je poduzeće CODUPO d.o.o. prikupilo o Vama. Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Imate mogućnost dobivanja i kopije vaših osobnih podataka.
  2. ISPRAVLJANJA Vaših netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje poduzeće CODUPO d.o.o. obrađuje. Imate pravo na ispravak ili dopunu vaših eventualno netočnih ili nepotpunih osobnih podataka. Dapače, javite nam ukoliko uočite da je bilo koji od vaših osobnih podataka netočan ili nepotpun.
  3. BRISANJA osobnih podataka koje je poduzeće CODUPO d.o.o. prikupio o vama. Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.
  4. OGRANIČAVANJA obrade vaših osobnih podataka od strane poduzeća CODUPO d.o.o. ako želite da ih ne brišemo niti više koristimo. Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka, a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.
  5. PRIGOVORA na obradu vaših osobnih podataka od strane poduzeća CODUPO d.o.o., a imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga.

Želite li iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, kontaktirajte nas putem e-maila: info@codupo.hr.

 

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili mjesto rada, ukoliko smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

 

Kontakti hrvatskog nacionalnog nadzornog tijela su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136

10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

e-mail: azop@azop.hr

Internet stranica: www.azop.hr

 

Datum posljednje izmjene Politike privatnosti: 03. 11. 2023.