ZAŠTO MODERNO POSLOVANJE TREBA POSLOVNU ETIKU?

Danas ono što čini razliku između dobrih i izvrsnih poduzeća je integritet, kultura zadovoljnih i angažiranih zaposlenika, transparentnost i dobar ugled.

Kako to postići?

U knjizi sam objasnila kako nam poslovna etika jedino može pomoći u tome. Osnovna svrha ove knjige bila je prikazati zašto, gdje i kako primijeniti etiku i koje su koristi od njene implementacije. Dala sam detaljan prikaz programa etike i usklađenosti (Ethics & Compliance Programs) i svega onoga što utječe na integritet i na temeljno pitanje bihevioralne etike: „Zašto pojedinci donose neetične odluke unatoč tome što znaju da su neetične?“ U knjizi su opisani brojni dobri i loši primjeri iz prakse kako bi lakše razumjeli etiku na djelu.

U svakom slučaju, ova će vam knjiga pomoći da poboljšate rezultate poslovanja!

Dr.sc. Silvija Vig