Sjajna knjiga koju bi trebala pročitati svaka osoba koja upravlja nekom organizacijom. Knjiga je odlično povezala važnost organizacijske kulture i klime s etikom poslovanja, a samim tim i s uspješnim poslovanjem. Razvijeni alati za jačanje integriteta i etike u organizaciji ključ su njenog razvoja i uspjeha sto potvrđuju i mnogi primjeri iz knjige.

Nataša Novaković – Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesaKnjiga je savršen spoj teorije i prakse etičkog poslovanja. Oduševili su me brojni primjeri iz poslovnog svijeta, što ju čini dodatno vrlo relevantnim štivom i za poslovnu zajednicu. Danas, kad pravila korporativnog upravljanja nalažu tvrtkama da osiguraju korporativnu održivost, vodeći pritom brigu o zaštiti ugleda i interesa svojih dionika, sve se više daje na važnosti pitanjima etičkog poslovanja. Tvrtke čije politike i prakse ne ispunjavaju visoke etičke standarde izložene su ozbiljnim reputacijskim, financijskim i pravnim rizicima, zbog čega ovo djelo mogu preporučiti svim osobama na rukovodećim pozicijama u poslovnoj zajednici u Hrvatskoj. Iz moje perspektive rada, posebno mi se svidjelo što je autorica povezala programe etike i usklađenosti s ciljevima održivog razvoja, pa čak i opisala kako o njima izvještavati i informirati sve dionike i širu javnost.

Vali Marszalek – Izvršna direktorica Global Compact mreže Hrvatska i savjetnica za održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP)Ova sjajna knjiga daje kvalitetan i sveobuhvatan prikaz razvoja teorije i prakse poslovne etike iz različitih perspektiva. Poslovna etika i kultura postaje neizostavnom sastavnicom suvremenog korporativnog upravljanja i odgovornosti, a autorica je kroz brojne primjere i rezultate istraživanja pokazala da je etično i transparentno poslovanje i uspostava programa etike i usklađenosti ujedno i preduvjet uspjeha, održivosti i rasta poduzeća. Ovo djelo predstavlja značajan znanstveni doprinos području poslovne etike te može poslužiti ne samo kao udžbenik već kao inspiracija budućim, ali i sadašnjim generacijama poslovnih lidera.   

Sunčanica Skupnjak-Kapić – Glavna tajnica Međunarodne trgovačke komore (ICC Hrvatska)„Poslovnu etiku“ odlikuje svježi pristup koji analizira pitanja poslovne etike ne samo s filozofskog, pravnog ili psihološkog aspekta već je snažno zastupljen ekonomski pogled. Knjiga je stoga važna i zanimljiva za promišljanje i primjenu u gospodarstvu. U današnjem dobu digitalne transformacije aktualna je teorija autentičnog vodstva koju autorica uspoređuje s drugim bliskim teorijama omogućujući razumijevanje razlika i ističe organizacijsku kulturu kao determinantu poslovne etike.

Andrea Doko Jelušić – Izvršna direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham Hrvatska)Uz sustavan pregled pravnog i ekonomskog aspekta poslovne etike, za mene je od posebnog značaja u ovoj važnoj knjizi prikaz psiholoških mehanizama. Uz odgovor na pitanje zašto, autorica olakšava razumijevanje prioriteta poslovne etike u modernom poslovanju, nudeći nam vrijedne alate i podučavajući sve sudionike poslovnog procesa, od onih koji se tek spremaju na tržište rada do već etabliranih vođa. S veseljem pozdravljam izdavanje ovako vrijedne knjige na hrvatskom jeziku.

Irena Kajganić – Compliance Officer Adriatic Region – SiemensOvo djelo daje izuzetan znanstveni doprinos u području Poslovne etike jer na sveobuhvatan način kroz više disciplina (ekonomija, pravo, psihologija, filozofija) analizira bitne elemente važne za ovo područje te ukazuje za uvijek potrebnim interdisciplinarnim pristupom određenoj problematici. Upravo kroz interdisciplinarni pristup autorica je pokazala da vlada primarno s ekonomskog aspekta ovom materijom no da i razumije važnost drugih područja prilikom analize i prezentacije najnovijih postignuća. Tema je relevantna, aktualna dotiče brojne segmente poslovnog života te s obzirom na aktualnost teme u Hrvatskoj očekuje se i interes znanstvene zajednice.

Prof. dr. sc. Hana Horak – Ekonomski fakultet ZagrebDruštveni interes za objavom ovog djela je iznimno velik. Naime, etička pitanja u poslovnom okruženju danas su u središtu pažnje javnosti. Mediji su puni informacija o neetičnom ponašanju poslodavaca prema zaposlenicima, ali i obratno. No, vrlo malo ljudi je upoznato sa sadržajem i važnošću poslovne etike u poslovanju što može imati negativne posljedice ne samo na poslovanje poduzeća, nego i na psihološku i fizičku dobrobit zaposlenika. Stoga postoji izrazita društvena potreba i opravdanost izdavanja ovog djela. Iako na hrvatskom tržištu postoji određeni broj knjiga koje se bave ovom temom ova knjiga odskače po širini teme ali i sustavnom pristupu te velikom broju primjera iz suvremenog poslovnog života, te analizi tih primjera.

Prof. dr. sc. Majda Rijavec – Učiteljski fakultet ZagrebTema je vrlo relevantna, a općenito nedovoljno pokrivena literaturom na hrvatskom jeziku, osobito literaturom koja temu etike zahvaća interdisciplinarno: filozofski, sociološki, psihološki, ekonomski i pravno. Kao udžbenik, knjiga je prvenstveno namijenjena studentima menadžmenta, ali i menadžerima svih razina upravljanja. Međutim, može se reći da ima i širi znanstveni i društveni značaj. Npr., percepcija korupcije jedan je od indikatora za procjenu opće razine sreće  u društvu, a mi se po općoj razini sreće, iz mjerenja u mjerenje, uglavnom srozavamo (WHR, 2018). Jedna knjiga ne čini proljeće, ali možda ga ubrza. Osim sistematizacije dosadašnjih spoznaja, djelo upravo provocira znanstvenih istraživanja u domaćem kontekstu, kojih gotovo da i nema.

Prof. dr. sc. Dubravka Miljković – Učiteljski fakultet ZagrebDjelo je znanstveno i stručno relevantno. Tema djela – poslovna etika – jedna je od aktualnih i propulzivnih grana suvremene etike. Autorica se oslanja na suvremenu stručnu literaturu iz poslovne etike, iznosi i analizira aktualne primjere. Posebno prati trendove u takozvanoj bihevioralnoj etici – studiju motivacije moralnog i nemoralnog ponašanja. Pored toga, oslanja se i na standardne pozicije u suvremenoj normativnoj etici. Djelo je prvenstveno namijenjeno studentima ekonomije. Zbog jasnog stila pisanja te zbog odličnog odabira tema i zanimljivih primjera djelo će biti zanimljivo široj čitalačkoj publici, prvenstveno ekonomistima, pravnicima, poduzetnicima, osobama na rukovodećim položajima, itd.

Prof. dr. sc. Boran Berčić – Filozofski fakultet RijekaOno što čini ovu knjigu posebnom i izuzetnom je autoričin moderan pristup u objašnjenju poslovne etike iz različitih perspektiva (filozofske, ekonomske, pravne i psihološke) što je čini interdisciplinarnom. Iako se pojam etike u našem društvu često svrstava isključivo u filozofsku disciplinu kojoj nema mjesta u poslovnom svijetu, ova knjiga na vrlo suptilan i moderan način pojašnjava njenu suvremenu ulogu u upravljanju poduzećem i stavlja je u čisti poslovni kontekst kao neizbježan alat u procjeni rizika poslovanja bez kojeg moderno poduzeće više ne može dugoročno održivo poslovati. Ovo djelo ima veliku vrijednost jer je koncipirano i napisano tako da obuhvaća sadržaj relevantan i za studente i za poslovni svijet, posebno menadžere. Smatram da će ovo djelo naići na veliki interes znanstvene ali i poslovne javnosti jer kod nas ne postoji djelo sličnog i tako obuhvatnog ali jednostavno prikazanog sadržaja. Ono što je važno za istaknuti jest da djelo pristupa poslovnoj etici holistički, odnosno promatra je s aspekta više disciplina (filozofije-etike, ekonomije, prava i psihologije).

Prof. dr.sc. Želimir Dulčić – Ekonomski fakultet Split